Застраховки

Здравно застраховане
Здравно застраховане

При започване на работа в Германия и трудов договор, работодателят е длъжен да Ви регистрира в здравната каса...

Здравно застраховане
Видове здраво осигуряване

При временен престой в Германия, при по-дълъг престой в Германия, при местоживеене в Германия...

Здравно застраховане
ЧЗВ: Видове здраво осигуряване

Осигуряване при трудова злополука, европейска здравно-осигурителна карта (EHIC)...

Видове застраховки
Видове застраховки

всеки човек живее с определени рискове, които в случай на щета могат да причинят много високи разходи...