Здравно застраховане в Германия

Започване на работа в Германия?

При започване на работа в Германия и сключването на трудов договор, работодателят е длъжен да Ви регистрира в здравната каса, след което ще Ви бъде изпратен здравноосигурителен номер по пощата. Този номер е персонален и с него можете да се възползвате от медицинска помощ в Германия. В рамките на месец след регистрацията Ви в здраванта каса, ще получите и своята немска здравна карта, която трябва да носите със себе си, когато посещавате медицинско заведение или лекар.

Важно: Възможно е някои здравни каси в Германия да изискват удостоверение за здравноосигуритения Ви статус в България. Това се извършва посредством електронен формуляр, наречен Structured Electronic Document SED 040 или SED 041.

Нужда от медицинска помощ в Германия?

При нужда да отсъствате от работа, поради болест, то имате право да получите възнаграждение до 6 седмици отсъствие от работа. Задължително изискване е да имате най-малко 4 седмици извършена дейност по трудовия Ви договор. За целта трябва да предоставите на работодателя си болничен лист, с който да удостоверите своята неработоспособност, в срок 1 до 3 дни от заболяването. Ако работодателят Ви отказва да заплати дължимите възнаграждения по време на болничен, то се консултирайте с адвокат в Германия, за да потърсите правата си.

Здравно осигуряване като самонаето лице?

За да пребивавате постоянно в Германия, Европейската здравноосигурителна карта 43 ЕЗОК не е достатъчна и задължително трябва да имате сключена редовна здравна осигуровка в Германия.

В случая е необходимо изискване да сте здравноосигурени в България и да се предостави удостоверение за осигурителния Ви статус от НОИ (горепосочените електронни формуляри). След предоставяне на необходимите документи, можете да се възползвате от двата варианта за здравно осигуряване в Германия:

  • Частно здравно осигуряване.
  • Държавна здравна каса – по-изгоден вариант, за целта е необходимо подаване на молба за прием. Важно условие е всички вноски по осигуровката Ви в България да са платени и да сте предали своето удостоверение за осигурителен статус в срок от 3 месеца след регистрацията в Германия.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Не сте осигурени в България?

В този случай можете да се възползвате единствено от частното осигуряване. В много случаи те отказват да застраховат мобилни работници, но те са длъжни да Ви осигуряват, поради което се обърнете към адвокат в Германия, за да се посъветвате какво да предприемете в случая.

Източник: mmg-bg.de