Контакт:

Може да пишете на емайл info@de-bg.com (препоръчително) или да изпратите съобщение от формуляра

Твоето съобщение:

Авторът на Сайта е положил всички разумни усилия, за да осигури надеждност на информацията, публикувана в него и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, същият не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията, публикувана в настоящия сайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в него.

Авторът на сайта не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с информацията и използването на Сайта за български контакти в Германия.