Аскора ООД - преводи и легализация от и на немски език .

С преводаческите си услуги Aскора ООД е на разположение на своите клиенти при подготовката и превода на необходимите за тази цел документи.

Лично аз винаги ползвам услугите на фирма Аскора. Много съм доволен от тяхната работа, коректност и цени. Преводите и легализацията на всички мои документи стана изключително бързо и професионално. Получих много полезни съвети за необходимите ми преводи за да започна живот в Германия.

Дейността на фирмата се осъществява в следните направления:

 • Преводи и легализация на документи;
 • Кандидатстване в чуждестранни университети;
 • Признаване на дипломи от чужбина в съответните ведомства в България;
 • Подготовка на документи за работа в чужбина на медицински кадри;
 • Подготовка на документи за получаване право на пребиваване в България и придобиване на българско гражданство;
 • Попълване на формуляри от и за чужбина: за семейни помощи за деца, за изчисляване на данъци, за получаване на обезщетения за безработица и др.
 • Обърнете се към нас, когато имате нужда от нашите услуги, и ще станете част от многобройните доволни клиенти, които от години се доверяват на Аскора ООД.

Високо качество, приемливи цени, прецизно спазване на обещаните срокове, конфендициалност и сигурност са водещите принципи в нашата дейност, като даваме предимство на качеството пред бързината. Основната ни цел е да удовлетворим нуждите на нашите клиенти.

Като професионална агенция за преводи Аскора ООД има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди езици на български.

Защо АСКОРА?

 • Висококвалифицирани преводачи;
 • Задължителна редакция на текста на превода от друг преводач;
 • Ефективна комуникация между възложител и изпълнител;
 • Конфиденциалност, гарантирана с подписването на декларация или договор за конфиденциалност;
 • Заверка на документи във всички министерства и легализация в Консулски отдел на МВнР;
 • Приемливи цени, с отстъпки за обем при преводите и преференциални цени за постоянни клиенти.

Аскора ООД извършва следните видове преводи:

 • преводи на документи и на всякакви видове текстове;
 • официални преводи на текстове, поставени на фирмена бланка с декларация за верността на превода от преводача и фирмен печат;
 • легализирани преводи на документи, заверени в съответните институции, с апостил и заверка на подписа на преводача от Консулския отдел на МВнР;
 • устни преводи: консекутивен и симултанен.

Легализация на документи

Аскора ООД урежда всички формалности по заверката и легализацията на Вашите документи във всички държавни институции и посолства в Република България.

Предлагаме също така услуги по заверката на легализираните документи в посолствата и консулските служби на чуждите държави в България.

Цената на легализирания документ следователно се формира като сума от стойността на превода, куриерската услуга и държавната такса за заверка и апостил в съответната институция.

Заверка означава правно-административното оформяне на оригиналния документ или на неговото нотариално заверено копие в различни министерства и ведомства, както и заверяването на подписа на преводача от Консулски отдел на Министерство на външните работи. Легализация на документи е полагането на апостил (Apostille) в Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи върху документи, издадени в България. С апостила се удостоверява автентичността на документа. Тази заверка е валидна за всички страни по света, подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Текстът на документа се превежда от наш заклет преводач, чийто спесимен се съхранява в МВнР, и преводът се скачва със заверения документ. На място или по банков път ние заплащаме всички необходими такси. Сроковете за изпълнението на поръчките са съобразени със сроковете за заверка на министерствата и ведомствата, а цените - с таксите и държавните таксови марки на заверяващите инстанции.

Контакти на фирмата:

Аскора ООД

6600 Kърджали ул."Републиканска" 41

Преводи и легализация

icon phone +359 878 453 030

icon mail askora@mbox.contact.bg

icon website Интернет Фейсбук страница