Прехвърляне на помощи за безработица

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Престой в чужбина за по-малко от 3 месеца

Престой в чужбина за по-малко от 3 месеца

Можете да продължите да получавате обезщетенията си за безработица в продължение най-малко на 3 месеца от страната от ЕС, в която сте работили за последно, като максималният срок е 6 месеца и зависи от институцията, която ви изплаща обезщетенията.

Това е възможно само ако сте:

 • напълно безработни (а не частично или с прекъсвания) и
 • имате право на обезщетения за безработица в страната, в която сте останали без работа.

Преди да заминете, трябва да:

 • сте били регистрирани поне 4 седмици като търсещо работа безработно лице в бюрото по труда в страната, в която сте останали без работа (възможни са изключения);
 • подадете заявление за формуляр U2 (бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина — до вашата национална служба по заетостта.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

 • се регистрирате като търсещи работа в националните служби по заетостта в рамките на 7 дни от датата, на която сте преустановили отношения със службите по заетостта в страната, която сте напуснали;
 • предадете своя формуляр U2 (предишен Е 303), когато се регистрирате;
 • се съгласите на всички проверки, извършвани по отношение на кандидатстващите за обезщетения в новата страна, все едно че ги получавате там.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка в страната, в която сте останали безработни.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо: срокът може да бъде удължен от 3 месеца на 6 месеца.

Повечето от държавите, които удължават срока, имат ясни критерии за оценяване на тези молби. Например, могат да поискат от вас:

 • доказателства за усилията, които сте положили, за да си намерите работа през първите 3 месеца;
 • доказателства, че имате повече шансове да намерите работа в чужбина през удължения срок;
 • информация за възможностите за работа на пазара на труда в приемащата страна.

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

 • достъпа до работа;
 • съдействието на службите по заетостта;
 • финансовата помощ за намиране на работа.

Често задавани въпроси - Прехвърляне на обезщетения за безработица

4 седмици след като сте се регистрирали като безработен, можете да подадете заявление за формуляр U2 в страната, където сте загубили работата си. Този формуляр ви позволява да продължите да получавате обезщетения за безработица, докато си търсите работа в чужбина. След като се сдобиете с формуляра, представете го в националната служба по заетостта във вашата нова страна.Формуляр U2.

Когато пристигнете в новата страна, регистрирайте се като търсещ работа в местното бюро по труда. За да не загубите правото си на обезщетение, направете това в рамките на 7 дена от датата, на която сте престанали да бъдете на разположение на службата по заетостта в страната, която сте напуснали.

За да не загубите обезщетения за безработица, трябва да подадете заявление за удължаване на срока възможно най-рано. Трябва да подадете заявлението преди да изтекат първите 3 месеца.

ДА – във всички страни от ЕС. Швейцария все още прилага ограничения по отношение на българските, румънските и хърватските граждани.

Поради тези ограничения понякога може да не е възможно да прехвърлите обезщетения за безработица в тези страни. Ако желаете да търсите работа там, първо се свържете с европейски съветник по заетосттаОтваряне като външна връзка, за да разберете точно какви ограничения се прилагат

Източник: europa.eu