Какво е разрешено по германските стълбища

Ухание на чесън и обувки, детски колички, препречващи входа, шкафчета за обувки по стълбите. Всички познават подобни „преживявания“. Но за общите части на сградите в Германия важат строги правила. Ето някои от тях:

Германците обичат децата, често повтарят те самите. Доказателство? Детска количка можете да оставяте във входа или по коридорите, стига това да не създава сериозни затруднения на съседите. Дори наемодателят изрично да го забрани, съдът ще отмени забраната. Разбира се, за това са необходими следните две условия:

Първо, съседите спокойно да могат да се движат във входа и по коридора; и второ - родителите да живеят на висок етаж и без асансьор. Забрана за детски колички е допустима единствено, ако коридорите са прекалено тесни, ако съществува друга обща част, предназначена за „паркиране" на детски колички или ако има асансьор.

Германците обичат и велосипедите си. Въпреки това за тях има ограничителни правила. В германските жилищни сгради велосипедите се прибират или в специално помещение, пригодено за целта, или в собственото мазе, или в жилището. Велосипеди и велосипедни ремаркета могат да се оставят и в двора, ако няма друга възможност. Но във входа и в коридорите, включително към мазето, действа забрана за оставяне на велосипеди.

Хората, които имат трудности с придвижването, могат да оставят сгънатия си ролатор в коридора на жилищната сграда, стига да няма друго подходящо място. Второто условие гласи: ролаторът не бива да пречи на съседите или да ги затруднява по някакъв начин. Лошо става, разбира се, когато проклети съседи настояват, че им пречи, макар в действителност да не е вярно.

всеки има право на изтривалка пред вратата си! При лошо време дори е допустимо на изтривалката да се оставят и обувки. Този обичай е общоприет и не пречи на съседите.

Торбата с неизхвърления боклук можете да оставите пред вратата на жилището – но само за малко! И после по най-бързия начин да я изхвърлите на определеното място. Никому и наум не идва, че боклукът може да остане пред вратата повече от няколко минути, камо ли часове. А това е и строго забранено.

Етажерки и шкафове за обувки, както и други малки шкафчета, нямат работа пред вратата на жилището. Мястото на мебелите е в жилището – и точка. Все пак в един случай съдът е преценил, че обитателят на таванско помещение може да си сложи етажерка за обувки, понеже оттам други съседи не минават. Има и втори прецедент, когато пак съдът е дал право на наемател да си инсталира пред вратата шкаф за обувки, дълбок максимум 30 сантиметра, защото това не пречело на съседите.

Поставянето на саксии по междуетажните площадки, на картини в рамки, дори на статуетка на Богородица – всичко това е въпрос на вкус. Живущите всъщност нямат право по свое усмотрение да украсяват общите части. Но това може да стане по споразумение със съседите и собствениците. Съдът отхвърли иск на наемател, който настояваше да му бъде намален наемът заради статуетка на Богородица на стълбището, която явно е накърнявала собствената му религиозна идентичност.

С обичайните кухненски миризми по стълбището всеки трябва да се примири. Това важи дори тогава, когато съседите готвят с екзотични подправки или с много чесън – по въпроса има дори съдебно решение! Забранено е обаче да насочваш изпаренията от абсорбатора си към стълбището.

Да пушиш в жилището или изобщо в сградата по принцип не е забранено. Недопустимо е обаче да проветряваш задименото си жилище през входната врата към стълбището. А договорът за наем или Правилникът за вътрешния ред могат да забранят и пушенето в общите части.

Невалидни са всякакви указания за заключване на входната врата. Тя е и авариен изход, тоест – за живущите е важно във всеки един момент да могат да напуснат безпрепятствено сградата. Все пак две германски съдилищата смекчиха тази уредба. Да, няма задължение за заключване на входната врата, но договорът за наем или правилникът за вътрешния ред все пак могат да задължат хората от партера да я заключват – само нощем.

Източник: dw.com