Искате да работите в Германия? Ето къде да учите немски безплатно.

Искате да работите в Германия и да учите немски език? Тук Ви предлагаме пет безплатни курса по немски, които ще Ви помогнат да усвоите езиковите основи, нужни за работа в Германия.

Deutsch for free

Познанията по немски език са задължителна основа за започване на работа в Германия. Човек може да избере различни методи, за да подобри знанията си - например чрез онлайн курсове и различни приложения за мобилните телефони.

Онлайн курс на Гьоте Институт

Онлайн курсът на Гьоте Институт "Немски език на работното място" е предназначен за хора с различно ниво на познания по езика. В раздела за начинаещи (A1 и A2) можете да упражнявате названията на професии и видове дейности, както и особености на общуването в различни ситуации, вкл. кога човек може да се обръща към някого "на ти" и "на Вие". Упражненията за ниво B1 позволяват да се запознаем с попълването на различни видове формуляри и документи - например молба за работа и съставянето на мотивационно писмо. А курс B2 е посветен на воденето на делова кореспонденция на немски език. В курсовете на Гьоте Институт се предлага не само обща лексика, но и специфични термини от света на бизнеса, техниката, търговията, културата, социалното дело и услугите. Могат да се слушат и записи на интервюта с чуждестранни специалисти, които вече работят в Германия.

Мобилното приложение B2-професия

Това безплатно приложение за мобилни телефони е разработено от Обединението на германските народни университети за напредналите ученици, изучащаи немски език.

Който свали приложението и се регистрира, получава достъп до 20 урока. Тематиката им е разнообразна: първият ден на новото работно място, повишаване на квалификация,  отношения с работодатели, общуване с клиенти и т.н. При желание обучаващият се може да ползва онлайн-коректор на допуснатите грешки.

Специално за болногледачи

Германската организация IQ помага на начинаещите в изучаването на немски език да подобрят шансовете си на германския пазар на труда. За мигранти, които се готвят да работят в сферата на грижите за възрастни и болни хора, тя е създала специално приложение за смартфон - "Ein Tag Deutsch in der Pflege". С негова помощ може да се изучава немски, започвайки от ниво B1. Усвояването на материала става под формата на игра. Потенциалните кандидати за работа разширяват речниковия си запас, като решават конкретни задачи. Например: вие работите в болница в Хамбург и ви се налага да смените превръзката на 65-годишен пациент. В зависимост от това каква опция в играта ще изберете, ви се предлагат и различни възможности за диалог с пациента.

Текстове и тестове

Предложението на Народния университет от региона Майн-Таунус също е адресирано към специалистите в сферата на грижите за възрастни и болни хора. Става дума за онлайн курс, който помага да се усъвършенства говоренето, а не писането. Изискваното ниво на владеене на езика е B1 или B2. Курсът се състои от текстове и упражнения, разделени в няколко модула: комуникация с пациенти, колеги, роднини, както и с учреждения. Обучаващите се упражняват да водят диалог, да попълват различни видове документи, да усвояват професионални термини и да изучават граматика. За да се работи по упражненията и тестовете, се изисква регистрация.

Курсът на Дойче Веле "Deutsch im Job - Profis gesucht"

Езиковият курс на Дойче Веле е предназначен за хора, владеещи езика на ниво B1. Учебният материал обхваща пет професионални сфери: гастрономия, монтаж и експлоатация на техническо оборудване, хигиенизиране на сгради и помещения, грижи за болните и търговия. Упражненията позволяват да се провери правилното разбиране на професионалната лексика и затвърждаването ѝ. В края на всеки урок има малък тест за проверка на знанията. Курсът е безплатен и не изисква регистрация.

Източник: dw.com
Автор: Татяна Вайнман