Детска градина и ясла в Германия

Намирането на място в детските ясли (Krippe, Kinderkrippe) или градини (Kita, Kindertagesstätte) в Германия е като намирането жилище. Колкото е по-голямо населеното място, толкова проблемът е по-голям. В градовете от селски тип с население под 15.000 души обикновено няма проблем.

 • учебната година е в края си и е реалистично детето ти да започне да посещава детска градина не по-рано от началото на септември, когато започва учебната година за учениците при вас
 • аз се сещам за поне 4 вида детски градини - общински (за които ти спомена Dani Uzunova), спонсорирани от обществени организации/църкви, изцяло частни и т.нар. Tagersmutter
 • като лично съобщение ти изпратих всички градини във вашия град, които успях да намеря, с изключение на Tagersmutter. Псисъците са по райони и понеже твоето населено място е голямо (има над 100 детски градини) е добре да погледнеш първо тези, които са в твоя и съседните квартали
 • за съжалиение в описанието на детските градини не е казано коя към кого е на издръжка, но в общия случай може да се ориентираш по следното: Kita (Kindertagesstätte)=общинска издръжка, Kath. и Ev.=издръжка от църковна енория, Elterninitiative=частна издръжка
 • както Dani Uzunova спомена, записването в общинските детски градини става централизирано в общината. За запитване/записване в останалите е необходимо да се уговори предварително час с ръководителя на градината.
 • от личен опит мога да кажа, че в нашия район градините към обществени организации/църкви са недобронамерени към чужденци. Вероятно просто защото едно дете без немски език изисква малко повече внимание/грижи. Все пак тези градини не трябва да бъдат изключвани от списъка. Важното е - записваш среща на която обясняваш защо си там; дори и да те убеждават, че имат дълъг списък с чакащи и едва ли скоро ще дойде вашия ред, непременно искаш да попълниш формуляр за записване (Aufnahmeantrag) и молиш да получиш входящ номер (да има например печат "Eingegangen: ..."). После от време на време (през 3-4 седмици) посещаваш служителя в общината и другите места, където си пуснала молби и питаш напредвате ли в списъка с чакащите.
 • специално за нашия район, когато става въпрос за общинска детска градина, разпределението е централно и не се срещаш с директорката на дадена детска градина. Срещите се правят само със служител в общината, който те иведомява в коя градина, в кой район и от коя дата ще има свободно място. Ако те устройва, детето ще бъде записано и ще го знаеш поне 1 месец преди това.

Информация за градините в Германия

Темата за яслите и детските градини касае почти всеки един от нас в някакъв етап от престоя му в Германия. Аз ще се опитам да систематизирам информацията, която съм натрупал от личен опит, като още в самото начало правя следната уговорка: образователната политика не се определя на федерално ниво, т.е. всяка една федерална провинция има независима образователна политика, в резултат на което има и доста различия, особено при дестките градини и чилищата. За момента ще се опитам да представя информацията за детските градини в Sachsen, като по-голямата част от нея вероятно е валидна за повечето провинции. Там където знам че има различия, ще обърна специално внимание върху тях.

Какво представлява немската детска градина?

Най-популярното наименование на немските дестки градини е Kindertagesstätte (съкратено Kita). Обикновено там се полагат грижи за децата от 3 г. до преминаването им в училище на 6-7 г. Там се провежда също така предучилищното обучение на деца (Vorschule).

Според § 24,  Abs. 3 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege на Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) местните власти са длъжни да се погрижат всяко едно дете, което има навършени 3 г., да получи място в детска градина. На база на този текст от закона, при продължителни откази може да подадете жалба и да съдите общината, но единици са родителите, които се занимават с подобни съдебни дела. Реално в много селища има хроничен недостиг на свободни места и децата се записват за детска градина още с раждането си (звучи ли ви познато?).

Лично на мен са ми познати 5 вида детски градини, според това кой отговаря за тяхната издръжка (т.нар. Kita-Träger):

 • общински детски градини
 • спонсорирани от църковни енории (евангелски или католически)
 • спонсорирани от фирми/обществени организации (например AWO, DRK, Daimler AG и др.)
 • частни детски градини (например т.нар. Elterninitiative или др.)
 • Tagesmutter (не се сещам за смислен превод на български език)

При първите три форми родителят трудно може да забележи разлика, както в таксите, така и в организацията като цяло. В изложението си по-долу няма да разглеждам специфичната форма на грижа за децата – Tagesmutter – защото там всичко е твърде различно.

Записването

Записването в общинските детски градини в Sachsen става централизирано, като се попълва молба за записване (Aufnahmeantrag) към отдел Amt für Jugend und Soziales на вашата община. В някои провинции може да получите и Kita-Gutschein от Jugendamt, което има връзка с плащането на месечната такса (вж. по-долу), като липсата на Kita-Gutschein не означава, че нямате право да кандидатствате за детска градина. Началото на учебната година обикновено е през месец август.

При останалите видове детски градини обикновено се подава молба на място. Ако кандидатсвате в такава детска градина се поинтересувайте дали след записването ви са включили детето ви в списъка на чакащите (Warteliste). Също така на определен интервал от време (например веднъж месечно) се интересувайте дали сте преминали напред в списъка. Аз лично имах горчив опит с една детска градина (няма да казвам на коя организация), в която се оказа, че молбата ни най-вероятно е отишла директно в кошчето и просто след няколко месеца баламосване от тяхна страна най-накрая установихме, че изобщо не сме вписани в листата с чакащите. Няма ограничение по отношение на броя детски градини от този тип, в които подавате документи за кандидатстване. Аз бях пуснал молби в поне 5 и никъде не ме питаха дали съм подавал молба и на друго място.

Необходимите документи, които ще трябва да приложите:

 • копие на задграничния паспорт
 • копие на адресната регистрация
 • копие на удостоверението за раждане (преведено и легализирано) или копие на многоезичното извлечение на удостоверението за раждане (вижте темата Непознатите многоезични извлечения от актове за гражданско състояние)
 • трудов договор/служебна бележка като доказателство за трудова заетост или обучение (при заявяване на целодневно обучение)
 • имунизационен паспорт (на нас не са ни искали, но има провинции, в които е задължителен)

Таксите

Има провинции, в които родителите плащат солидни такси (Elternbeitrag), дори и в общинските детски градини. В някои федерални провинции, в които родителската част от таксата за детската градина (Elternbeitrag) се поема частично или изцяло от общината, е необходимо да се кандидатства за Kita-Gutschein. При нас в Sachsen тази практика не е позната и не мога да кажа повече относно реда за получаването на Kita-Gutschein. Ние си плащахме както таксата, така и храната (обяд, напитка и следобедна закуска) - около 130-140 EUR на месец за 6 часово обучение на ден. Но при определени условия дори и в Sachsen таксата за общинските детски градини може частично или напълно да се поеме от държавата, когато става въпрос за семейства с недостатъчни доходи.

Когато отсъствието на детето е извинено (т.е. предупредили сте по установения ред в детската градина), тогава не се плаща таксата за храна за съответния брой дни, но при общинските детски градини основната такса си се плаща, независимо дали детето е посещавало за 5 или 15 дни детската градина през даден месец.

Обучението

Децата в детските градини в Sachsen са занимавани много по-малко с обучение по език и математика от връстниците си в България. Грубо казано изоставането е с около 1 година, т.е. немските деца на 5 г. ги занимават с неща, с които в България се занимават децата на 4 г. Но тук отново трябва да се има предвид, че образователната политика на всяка една провинция е специфична.

При нивото на обучението (сложността на материала) в предучилищната група също има изоставане спрямо България. Към края на предучилищното обучение се дава препоръка дали детето е готово да премине в 1-ви клас.

Когато разберат, че дете ви не знае немски, вероятно ще ви предложат да бъде записано в детска градина с интеграционна насоченост. За мен това е напълно безсмислено. Проблемът е, че най-вероятно тази детска градина няма да бъде в близост до вас, а само след няколко месеца интеграционните програми, които се предлагат в нея, ще бъдат просто ненужни. Дете до 4 годишна възраст и без помощта на интеграционните планове се справя за няколко месеца с новата обстановка и езика. Моето дете беше на 5 г. и го записахме в такава детска градина. Причината беше, че няколко месеца след записването трябваше да започне предучилищна група и предполагахме, че подобни интеграционни програми ще му помогнат за по-бързо навлизане в езика. Нищо подобно - във въпросната детска градина всичко се вършеше абсолютно бутафорно и не мисля, че допълнителните занимания му помогнаха по какъвто и да е начин. Просто децата се справят. Моето също се справи, въпреки че в България нямаше възможност да посещава детска градина и стресът за него беше двоен - нова среда и нов език.

Работно време

в Sachsen детето може да бъде записано за 4, 6 или 9 часа. За големите градове (с недостиг на свободни места в детската градина) на 9 часа могат да бъдат записани деца, на който и двамата родители работят. Много рядко и то само в големите градове има детски градини които работят след 17:00 ч., но оставането след този час се заплаща допълнително. В големите градове е нормално работното време да бъде от 6:00 до 18:00, но в по-малките населени места много често е 7:00 до 16:00.

Групите

Стандартно групите са смесени и в една група има както деца на 3 г., така и деца на 6 г. Храненето и някои от заниманията са общи, други са специфични за възрастта.  Най-вероятно ще получите препоръка в коя (възрастова) група да бъде записано детето ви, като вие сте в правото си да приемете предложението или да го отхвърлите, като изберете да го запишете в по-долна или по-горна група.

Храната

Организацията е специфична за всяка отделна детска градина – има такива със собствена кухня и готвач. На други места храната може да бъде доставяна и от централна кухна или фирмена столова, разположена в близост. На някои места закуските се приготвят от родителите и децата си ги носят в детската градина, където цялата група закусва заедно. За тази цел обаче децата трябва да бъдат оставени до определена час в детската градина. Ако бъдат доведени след този час е необходимо да бъдат вече закусили вкъщи. Има и детски градини, в които закуската е обща и се осигурява от детската градина срещу заплащане. Струва ми се, че отделните детски градини имат правото сами да решат този въпрос.

За десерт обикновено дават плодове, много рядко крем или пудинг. Често (но не е задължително) имат за предястие салата или супа. Кухнята естествено е немска и има неща, които лично аз изобщо не бих опитал, ако имах избор, но детето ми нямаше проблеми и не е оставало гладно. Записването за сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска не е задължително и много зависи за колко часа дневно оставяте детето си в градината.

При наличие на специфична хранителна алергия или необходимост от специален хранителен режим (диета) е позволено родителите да осигуряват изцяло храната за закуска и обяд на детето си. При по-банални алергии просто ястието на детети ви за деня ще бъде заменено с друго. Теоретично учителките/възпитателките би трябвало да са запознати с алергиите на децата в групата им.

Някои особености

Когато се налага да закъснеете с детето или то ще отсъства от детската градина е необходимо да уведомите още рано сутринта (ако не сте го направили предишния ден) дежурния възпитател по телефона. При нас трябваше да направим това най-късно до 7:30 ч.

Много популярни са костюмите от гумирана материя (Regenanzug), състоящи се от яке (Regenjacke) и панталон (Regenhose), които се използват при дъжд или кал както и гумените ботуши (Gummistiefel). За есенния сезон са с подплата (вата), а за пролетния - без. Тази екипировка се купува от родителите и стои постоянно в детската градина, за да бъде на разположение ежедневно - много често децата се извеждат навън дори и в лошо време.

Обядът при нас започваше в 11:30 ч., а в 12:00 слагаха децата за следобеден сън. Децата спяха върху матраци, които всеки ден се вадеха и после се прибираха. Нямаше специално спално помещение, а за целта се използваше залата за спорт, като прозорците се затъмняваха с много плътни щори.

До нови срещи!

Източник: rodenivbg.com
Автор: Крякащата тайфа