Езерото КЛАМАТ - ДОМЪТ на синьо-зелените микроводорасли АФА!

Десетки българи бяха възнаградени от фирмата да посетят и да видят това величествено и уникално място. Ето малко информация за това чудо на природата!

blue-green microalgae AFA
  • 🔹Планинското езеро Горен Кламат е екологично чист, красив и девствен сладководен басейн с площ 220 км2 . Езерото се намира в щата Орегон на територията на САЩ, близо до връх Шаста (4317м) - енергиен център с планетно значение, и е между вулканични планини, простиращи се на площ от 6 000 км2.
  • 🔹Преди хиляди години след мощно изригване на вулкана Мазама се образувал кратер с диаметър над 7 километра и дълбочина близо 1000 метра. Постепенно кратерът се запълнил с дъждовна и снежна вода и така възникнало Кратерното езеро – най-чистото езеро на Америка, дълбоко около 700 метра, което днес е част от национален парк. Неговите води се просмукват надолу през богатите на микроелементи вулканични скали и се вливат в езерото Кламат. Така езерото се очертава като една от най-пълноценните хранителни среди на планетата Земя.
  • 🔹От хилядолетия Кламатското езеро е било естествен колектор на хранителни вещества. Тук са се създали природни условия, които не могат да се наподобят в никакви лаборатории - богати на микроелементи вулканични наноси, органични утайки, съдържащи азот, продължително слънчево греене, големи колебания в температурите, последователно ежегодно замръзване и затопляне и пр.
  • 🔹С годините седиментът в езерото е достигнал внушителната дебелина от 12-15 м. Даже да спре притокът на нови хранителни вещества, само най-горният един сантиметър от този седимент е достатъчен да поддържа годишния цъфтеж на AФA в продължение на 20 години, а запасите му като цяло са достатъчни да поддържат нормалното развитие на водораслите за хиляди години напред.
  • 🔹Всяка година в езерото Кламат се развиват десетки хиляди тонове микроводорасли. Събирането им не вреди на езерото - под лъчите на продължително греещото слънце те бързо се възстановяват. Отнемането на част от водорасловата биомаса има положителен екологичен ефект върху езерото, защото подобрява условията за развитие на останалите обитатели.
  • 🔹Изправени пред внушителната красота на този необикновен феномен, можем само да се удивляваме на безкрайната мъдрост на Природата, създала тази уникална космична биолаборатория, за да ни помогне да запазим здравето си
  • 💙Горен Кламат е едно от малкото останали на земята алкални езера, с много висока минерална концетрация, дължаща се на вулканичната пепел, натрупана в околността. Водата му съдържа 60 пъти повече хранителни вещества, отколкото са нужни за пълното развитие на водораслите АФА. Някои изследователи го наричат "молекула на надеждата". То може да даде на човешкия организъм изключително богатство от необходими за доброто здраве съставки, които днес нормалното хранене трудно осигурява. Почити 100% от хранителните съставки в АФА се усвояват от тялото. И не само това. Тази диворастяща храна е напълно естествена за разлика от синтетичните витамини и минерали.

Бъдете здрави! Бъдете информирани!

Източник: Пътека към здравето