Автоматизирана информационна система за електронни услуги на Министерство на външните работи

За да си подадеш онлайн заявление за документ трябва да посетиш https://e-usluga_bds.mfa.bg/

Препоръчваме на българските граждани да подадат заявление за нов български документ за самоличност минимум 45 дни преди изтичане на валидността на документа поради разликата в срока на изтичане на валидността на биометричните данни в него и срока на валидност на документа!

Източник: Eлектронни услуги на Министерство на външните работи