Учене на немски език в Германия

Познанията по немски език създават основата за това, да можете да изградите добро бъдеще в Германия. Научаването на немски език означава придобиване на умения, с които успешно можете да започнете работа и по-бързо да се оправите в личния живот в Германия. Тук ще научите повече за начините и условията за научаване на немски език.

1. Учене на немски в чужбина

Може да е от голямо предимство да придобиете знания по немски език още в чужбина. 
Първо място за контакт за курсове по немски език и всякакви въпроси за немската култура е Гьоте Институт, който има филиали по цял свят, в които се предлагат различни езикови курсове с международни признати изпити. 

Какви курсове предлага Гьоте Институт?

Институтът предлага индивидуални и специални курсове, които са насочени към отделни теми и нужди или подготвят за езикови изпити съгласно европейската референтна рамка (ниво А1 до С2). Също така има специални курсове по немски език, които подготвят за професионалното ежедневие и включват междукултурни елементи. Предложенията на Гьоте Институт обхващат също онлайн курсове, които могат да бъдат завършени индивидуално или на групи. 

Списък на всички Гьоте Институти по цял свят с информация на съответните езици на страните на уеб сайта можете да намерите тук. Курсовете към Гьоте Институт са платени.

Безплатна алтернатива предлага Deutsche Welle. Тук ще намерите множество възможности да научите и евентуално също да задълбочите немския език: чрез е-обучения на компютър, с видеа, аудио и подкасти - или съвсем класически с работни листове за разпечатване.

Освен това в цяла Европа комерсиални езикови училища предлагат курсове по немски език.

2. Посещаване на интеграционен курс в Германия

Ако вече сте в Германия, можете да участвате в държавно финансираните интеграционни курсове. Един интеграционен курс се състои от езиков курс и ориентировъчен курс, в който се предават знания относно реда, историята и културата на Германия.
Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) може да допусне Вас и членовете на Вашето семейство до интеграционен курс, ако Вие и членовете на Вашето семейство все още не говорите достатъчно немски език, все още не сте посещавали интеграционен курс и има свободни места за курса. Защото като граждани на ЕС вие нямата задължително право на допускане до интеграционен курс. 
Въпреки това би трябвало – особено при по-слаби познания по немски език – във всеки случай да подадете заявление за допускане до курс по немски. 

Интеграционният курс се състои от

  • езиков курс до езиково ниво В1 съгласно общата европейска референтна рамка за езиците (GER), който обхваща 600 до 900 учебни часа и
  • ориентировъчен курс, който обхваща 100 учебни часа. В ориентировъчния курс Вие изучавате немския закон, култура и история.

Разходите са интеграционните курсове и професионалните езикови курсове от части се финансират от държавата.

Информация за интеграционния курс и за допускането ще намерите тук. Информационната система WebGis на Федералната служба за миграция и бежанци предлага информация за местните органи, предлагащи интеграционни курсове, и за предложенията за курсове (място на интеграционен курс).

3. Интеграционни курсове за специални целеви групи 

Младежки интеграционен курс

Този курс е насочен специално към млади граждани на ЕС, които не са по-стари от 27 години, и искат да се ориентират към специфичните нужди на младите възрастни. Повече информация за младежките интеграционни курсове можете да намерите тук

Женски интеграционен курс

С това предложение федералната служба иска да адресира най-вече жените, които освен немския език получават важна информация свързана с темите за семейството, децата и образованието. Темите са широко разгледани и достигат от възпитанието, през ежедневието в Германия до възможностите за образование на децата в Германия. Повече информация можете да намерите тук.

Насърчаващ курс

Ако все още не сте посещавали курс по немски, вече сте живели няколко години в Германия, насърчаващият курс предлага възможността да можете да подобрите познанията си по немски език. Повече информация можете да намерите тук.

Съвет: За всички интеграционни курсове можете да се информирате също близо до Вашето местоживеене. За целта отидете на нашето търсене на консултативен център, за да потърсите миграционен консултативен център или младежка миграционна служба на място. 

4. Професионални езикови курсове 

Ако вече сте достигнали езиково ниво В1, можете да участвате в професионални езикови курсове. Тези езикови курсове стимулират професионалната интеграция на търсещи работа мигранти на пазара на труда. Професионалните езикови курсове надграждат интеграционните курсове и служат за придобиване не езиково ниво от В 1 до С 2 съгласно общата европейска референтна рамка за езиците (GER). Освен това се предлагат специални модули, които например са насочени към отделни професионални групи във връзка с процедурата по признаването на професия или по достъпа до професия. Планирани са също модули за онези, които чрез посещаването на интеграционни курсове не са успели да достигнат езиково ниво В 1. Модулът, който трябва да служи за придобиване на ниво В 2, вече е на разположение, а следващите модули продължават да се разработват. Допълнителна информация можете да получите на уеб страницата на Федералната служба за миграция и бежанци.

По принцип за участието в професионален езиков курс няма значение, от каква националност сте. За да имате право на участие, Вие трябва обаче да изпълнявате определени предпоставки. Също и за участието в професионален езиков курс няма правно основание.

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle