Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия

в следващите редове ще бъдат разгледани основните въпроси по отношение на шофирането с български регистрационни номера в Германия, дължимите данъци и валидността на шофьорската книжка.

Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия?

Поначало е разрешено моторни превозни средства с български регистрационни номера временно да вземат участие в движението по немската пътна мрежа, в случай, че за тях има издадено валидно удостоверение за регистрация и водачът няма постоянно местожителство в Германия. Превозните средства се допускат до участие в движението по пътищата на страната, само ако са технически изправни.

Какво означава временно участие?

За временен се счита период до една година. Срокът започва да тече от деня на преминаване границата на Република Германия.

За какъв период от време е разрешено да шофирам автомобил с български регистрационни номера без пререгистрация в Германия?

в случай, че запазите местожителството си в България, престоят Ви в Германия е по-кратък от една година и ползвате автомобила за лична употреба, не е необходимо да го пререгистрирате в Германия, нито да плащате данъци за него. Автомобилът Ви остава регистриран в България. Освобождаването от данък отпада, ако превозните средства служат като средства за платен превоз на пътници или стоки, или се използват от лице, което има местожителство или обичайно пребиваване в Германия.

Кога съм задължен да регистрирам автомобила си в Германия и да плащам данъци за него?

Задължен сте да пререгистрирате Вашия автомобил, ако престоят Ви в Германия не е временнен, т.е. имате постоянно местожителство в Германия. Автомобилът Ви трябва задължително да бъде пререгистриран, ако престоят Ви е пo- дълъг от една година. Автомобилът подлежи съответно на облагане с данък върху моторните превозни средства. Падежът настъпва след изрично изискване от страна на Финасовата служба. Данъкът се заплаща предварително за съответната година.

Кога трябва да се сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС?

При престой до една година не е необходимо сключването на горепосочената застраховка в Германия, в случай, че притежавате международна зелена карта. След пререгистрация на превозното средство в Германия следва своевременно да сключите задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС със застрахователно дружество в Германия.

Валидно ли е в Германия свидетелство за управление, издадено в Бългрия?

Притежателите на валидно свидетелство за управление, издадено в България, които обичайно пребивават в Германия, имат право да шофират под условие моторни превозни средства в Германия. водачът следва да има на разположение превод на свидетелството за управление на немски език. Разрешението за шоифирне отпада за водачи, на които е отнето свитетеството за управление или е наложена забрана за шофиране.

Източник: mmg-bg.de