Данъци в Германия?

Плащането на данъци е задължение за всички граждани, които живеят и работят в една държава. При какви условия и в какъв обхват трябва да заплащате данъци или в рамките на декларацията за данъчно облагане на приходите евентуално също да получите пари обратно от държавата, ще научите по-долу. 

1. Данъчно задължение

Трябва да облагате доходите си в Германия, ако

  • имате местоживеене в Германия или
  • обичайно, т.е. повече от шест месеца (183 дни) от календарната година пребивавате в Германия.

Данъчното задължение засяга всички Ваши приходи. Това означава приходи от различни източници (напр. работна заплата, пенсии и приход от наеми). Това означава също приходи, които получавате в и извън Германия (световни приходи).

Ако сте работник, Вашият приход ще е преди всичко от работна заплата. От Вашата работна заплата автоматично се удържа данък върху доходите на физическите лица (така нареченият данък върху заплатата). Допълнително се удържа добавка за солидарност и – ако сте член на начисляваща църковен данък религиозна общност – също и църковен данък. Вашият работодател превежда тези суми по банков път директно на отговорните данъчни служби. Освен това работодателят отчислява също Вашите вноски за законовите социални осигуровки (осигуровка за безработица, заболяване, обгрижване, пенсия и злополука). Колко се удържа на месец от Вашата работна заплата, можете да видите във Вашата ведомост за заплата, която получавате от Вашия работодател.

Внимание: Ако сте сключили частна осигуровка, като например частна здравна осигуровка, Вие самостоятелно трябва да заплащате вноските за тази осигуровка.

2. Размер на данъка върху доходите на физическите лица

Размерът на данъка върху доходите на физическите лица зависи от размера на Вашите годишни приходи. Това са всички Ваши приходи за календарната година минус определени суми, които не се облагат. Има основен необлагаем минимум, върху който Вие не заплащате данъци. През 2020 г. за несемейни лица той е 9 408 €, а за семейни лица и вписани партньори в живота е 18 816 €. Освен това за работниците важи допълнително необлагаема обща сума за работници от 1000 € годишно. Ако Вашите годишни приходи са над тези или други необлагаем суми, Вие заплащате данък върху доходите на физическите лица за надвишаващата сума. Данъчната ставка започва от 14% и се увеличава с нарастване на доходите. Максималната данъчна ставка е 45%.

Ако получавате от Вашата банка в Германия приходи от капиталовложения, напр. лихви, върху тях също се начисляват лихви. Те се удържат директно от банката и се превеждат на данъчните служби посредством плоския данък върху частния доход от капитала. За плоския данък върху частния доход от капитала има единна данъчна ставка от 25%.

Внимание: Ако Вашите лихви не са повече от 801 € (респ. 1602 € при облагани заедно съпрузи и вписани партньори в живота), не трябва да плащате данъци върху тях. Не забравяйте да подадете заявление за освобождаване от данък във Вашата банка (заявление за освобождаване).

Семействата и самостоятелно възпитаващите лица получават определени данъчни предимства. Чрез причисляване в съответния данъчен клас тези предимства се взимат под внимание още при месечните удръжки.

Можете да определите очаквания размер на Вашите данъци с калкулатора за заплата и приходи на Федералното министерство на финансите.

3. Декларация за данъчно облагане на приходите

След изтичане на календарната година можете да подадете Декларация за данъчно облагане на приходите, за да могат данъчните служби да проверят, дали сте заплатили прекалено много или прекалено малко данъци. За работниците си струва често да подават данъчна декларация. Те могат евентуално също да заявяват удръжки.

Внимание: В някои случаи Вие сте задължени да подадете данъчна декларация, например когато освен Вашата работна заплата сте получавали допълнителни приходи, обезщетение за безработица, обезщетение за заболяване или обезщетение за кратка работа, имали сте няколко трудови отношения или при определени комбинации данъчни класове. Тогава трябва да подадете данъчната декларация до 31 юли на следващата календарна година. Възможно е да трябва да доплащате данъци.

Ако не сте задължени да подавате данъчна декларация, имате 4 години време за да направите това доброволно.

Най-добре можете да декларирате Вашите данъци онлайн чрез Интернет портала Elster. За използването на Elster е необходима регистрация. Можете също да попълните данъчната декларация като формуляр. В двата случая трябва да изпратите данъчната декларация на данъчните служби, в чиято област живеете. При общи въпроси за данъчната декларация Вашите данъчни служби предлагат редовни часове за консултации – на място или също по телефона.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ при попълването на данъчната декларация, можете да се обърнете също към данъчен консултант или адвокат. За целта се дължат разходи. Също и сдруженията за помощ при данъчно облагане могат да помогнат при данъчни въпроси. Те са учреждение за самопомощ от работници за работници и в повечето случаи са по-ценово изгодни от консултация от данъчни консултанти или адвокати.

Източник:  eu-gleichbehandlungsstelle.de